Privacy verklaring

Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk dat Praktijk voor Psychotherapie | Els Veltheer een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Het dossier bevat aantekeningen over de gezondheid van de cliënt en gegevens over eventueel uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de begeleiding noodzakelijk zijn en die Praktijk voor Psychotherapie | Els Veltheer, na expliciete schriftelijke toestemming van de cliënt, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld de huisarts.

Praktijk voor Psychotherapie | Els Veltheer spant zich in uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat:

 • Er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonlijke en medische gegevens.
 • Ervoor gezorgd wordt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Verder:

 • Bepaalde gegevens van de cliënt, dat wil zeggen diens naam, de inhoud van de sessies en (indien de cliënt bereid is het evaluatieformulier naar Academie Vesta te mailen) diens e-mailadres, wordt gedeeld met Academie Vesta. Bij ondertekenen van de begeleidingsovereenkomst geeft de cliënt hiervoor toestemming.
 • Uw therapeut en diens opleiders hebben wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Praktijk voor Psychotherapie | Els Veltheer maakt gebruik van mail en sms voor communicatie. Door middel van het tekenen van het aanmeldformulier gaat u hiermee akkoord. Praktijk voor Psychotherapie | Els Veltheer  vraagt u persoonlijke gegevens enkel in een met wachtwoord beveiligd document naar de praktijk te sturen.

Gesprekken via beeldbellen vinden plaats via een door de beroepsvereniging goedgekeurd programma. 

De gegevens uit het dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen worden gebruikt:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met expliciete schriftelijke toestemming van, of na kennisgeving aan de cliënt, als dit wettelijk anders is bepaald.
 • Voor het gebruik van waarneming tijdens de afwezigheid van de therapeut in opleiding.
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijden supervisie
 • In geval van facturering wordt een klein deel van de gegevens uit uw dossier gebruikt voor de financiële administratie.

Als de therapeut  in opleiding om andere redenen gebruik wil maken van de cliëntgegevens zal deze de cliënt eerst informeren en expliciet schriftelijke toestemming vragen.  

Deze gegevens in het cliëntdossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Ingeval van facturering: Privacy van de cliënt op de nota.

Op de nota die de cliënt ontvangt staan de volgende gegevens, zoals verplicht door de belastingdienst:  

 1. De naam en het adres van de cliënt
 2. Datum van de begeleiding
 3. Een korte beschrijving van de begeleiding, zoals integratieve counseling.
 4. Kosten van het consult.

De facturen worden versleuteld verzonden. Hiervoor zal een wachtwoord gedeeld worden. Op deze manier blijft uw privacy gewaarborgd.