Praktijk voor Psychotherapie

Els Veltheer

stress en burn-outcounselor

Praktijk voor Psychotherapie

Els Veltheer

stress en burn-outcounselor

 
 
Ben jij die jonge vrouw die er naar snakt de regie over haar leven terug te krijgen? Weer in balans en uit de overspanning of burn-out?
Herken je dit?
Het steeds aanwezige schuldgevoel naar je partner en kinderen omdat je vaak afwezig bent bij belangrijke gebeurtenissen en een behoorlijk kort lontje hebt gekregen. Je bent tegenwoordig snel boos of geïrriteerd en hebt te weinig tijd voor ze. Bij belangrijke gebeurtenissen ben je er vaak niet bij. Je maakt je zorgen over hoe je al je taken af moet krijgen en je verantwoordelijkheden moet blijven dragen terwijl je dit niet meer volhoudt. Het aangeven van je grenzen en anderen om hulp vragen hierbij  vindt je moeilijk. Het kan zijn dat je bang bent om je baan te verliezen of dat je onderneming risico loopt als je werk niet goed genoeg is of als je taken afwijst en dat dat nare financiële gevolgen heeft. In de loop van de tijd ben je jezelf kwijtgeraakt in het zorgen voor anderen. Je weet niet meer wat je zelf leuk vindt of zou willen, waar je warm voor loopt. Misschien hebt je het idee niet aan je eigen en niet aan andermans verwachtingen te kunnen voldoen en bent daardoor bang om te falen.

 

Wat gebeurt er als je geen actie onderneemt?
Negeer je een naderende burn-out dan heb je een toenemende kans op langdurige uitval van wel enkele jaren. Ernstige psychische- en lichamelijke klachten maken het je onmogelijk om nog te kunnen functioneren. Uiteindelijk ontstaat er een risico op blijvende hersenschade met vermoeidheidsklachten en geheugenproblemen als gevolg.

 

Hoe zou het zijn als ….?
Als je voor de volle 100% aanwezig kunt zijn voor je gezin als je thuis bent en van je kinderen kunt genieten omdat ze zo snel groot worden? Als je taken en verantwoordelijkheden zou hebben die jou passen zodat je je energieniveau in balans kunt houden? En hoe zou het zijn als je je grenzen aan kunt geven en alleen verantwoordelijkheid neemt voor dat wat van jou is en bij de ander kunt laten wat niet van jou is? Niet meer bang zijn dat je baan of onderneming afhangt van jou idee alles perfect te moeten doen en geen ‘nee’ te mogen zeggen. Hoeveel rust en energie zou je dan ervaren? Als je om hulp kunt vragen op die momenten dat je dat nodig hebt en beseft dat je niet altijd alles alleen hoeft te doen?

 

Waarom bij mij?
Als ervaringsdeskundige weet ik hoe het is om echt niets meer te kunnen. Om totaal lamgeslagen te zijn. Ook heb ik ervaren wat mij wel en wat mij niet heeft geholpen er weer uit te komen. Door burn-out tot mijn specialisme te kiezen heb ik mijn kennis hierover verdiept en mijn ervaring in de begeleiding hiervan kunnen vergroten. Zo denk ik van meer betekenis te kunnen zijn voor jou en al die anderen die te kampen hebben met een burn-out.
laptop schuin 3 extra verkleind