Wanneer u contact opneemt met de praktijk, wordt er kort naar uw hulpvraag geïnformeerd. Uw hulpvraag wordt, zolang Els Veltheer in opleiding is, ter beoordeling voorgelegd aan de opleiding. Als de opleiding besluit dat integratieve counseling een voor u passende begeleidingswijze is, wordt een intakegesprek afgesproken. Als het besluit is dat uw hulpvraag niet passend is, krijgt u een voorstel welke begeleiding eventueel wel bij u kan passen.
Tijdens het intakegesprek worden aan u vragen gesteld waarmee u onderzoekt wat uw hulpvraag precies is en welk doel u wilt bereiken na 10 sessies. Met de verzamelde achtergrondinformatie wordt, door de opleiding, nogmaals een beoordeling gemaakt of integratieve counseling voor u een passende begeleidingsvorm is. Als dit zo is dan zal u in de volgende sessie een begeleidingsvoorstel worden voorgelegd. Wanneer u daarmee akkoord gaat kan verdere begeleiding plaatsvinden.
Tijdens het begeleidingstraject staat u als cliënt met uw hulpvraag centraal. Er wordt vanuit gegaan dat u het beste weet wat een goed doel voor u is en over welke vaardigheden u al beschikt. U gaat uw vaardigheden verder ontwikkelen om zo de door u gevonden oplossingen te kunnen toepassen in het dagelijks leven. Dit brengt u uiteindelijk naar uw doel. Tijdens de 5e sessie zal er een korte tussenevaluatie plaatsvinden. Aan het einde van het begeleidingstraject vindt een eindevaluatie plaats. Hiermee wordt uw begeleiding afgesloten.