Wanneer u contact met de praktijk opneemt wordt er in overleg een intakegesprek afgesproken. Tijdens dit gesprek onderzoekt u wat uw hulpvraag precies is en welk doel u wilt bereiken. Vervolgens bekijkt de opleiding of uw hulpvraag geschikt is om door middel van integratieve counseling te worden begeleid.
Wanneer de opleiding aangeeft dat integratieve counseling u de juiste begeleiding kan bieden, zal met u een begeleidingsplan worden besproken. Wanneer u daarmee akkoord gaat kan verdere begeleiding plaatsvinden.
Wanneer u uw doel heeft behaald vindt er een evaluatie plaats en wordt de begeleiding afgesloten.
U heeft geen verwijzing van de huisarts nodig en op dit moment is er geen wachtlijst. De counselor is in opleiding en geeft de begeleiding onder supervisie van Academie Vesta te Overasselt.