Ervaart u in uw dagelijks leven moeilijkheden en lukt het u niet om daar met steun uit uw omgeving uit te komen. Dan kan professionele begeleiding zinvol zijn. Het oplossingsgerichte karakter van integratieve counseling kan helpend zijn bij het ontdekken van uw eigen vaardigheden om de moeilijkheid die u ervaart om te buigen in praktische oplossingen. Herkent u een moeilijkheid als: bang zijn om fouten te maken, ervaren van spanning en stress, de drang hebben om alles perfect te doen, moeite hebben om grenzen aan te geven of keuzes te maken? Dan kan integratieve counseling voor u wellicht passende ondersteuning bieden. 
Mocht er bij u op dit moment of eerder een diagnose voor psychische aandoening zijn vastgesteld dan is integratieve counseling helaas geen passende begeleidingsvorm voor u.